Tematyka badań naukowych nad środowiskiem BS

Funkcjonowanie środowiska Banków Spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarem informatyki. Badania dotyczą różnych aspektów funkcjonowania polskiej Bankowości Spółdzielczej: zagadnienia ogólno-biznesowe, kwestie zarządzania Bankami Spółdzielczymi i Bankami zrzeszajacymi, relacje z Bankami zrzeszającymi, kultura organizacyjna Banków Spółdzielczych, kultura informatyczna środowiska, funkcjonowanie obszaru informatyki, realizacja strategii i projektów informatycznych.

Czytaj

Zagadnienia badawcze

Funkcjonowanie środowiska Banków Spółdzielczych, charakterystyka środowiska – aspekty ogólno – biznesowe. Bankowość spółdzielcza w rynkowych relacjach z bankowością komercyjną. Relacje Banki Spółdzielcze – Banki zrzeszające. Relacje Banki Społdzielcze – systemu ochrony (płynności i wypłacalności – spółdzielnie IPS) Tworzenie nowego zrzeszenia – akces Banków Spółdzielczych. Ocena jakości działania izb gospodarczych (ZBP, KZBS) obsługujących Banki Spółdzielcze. Centralizacja core’owych systemów IT w zrzeszeniach Centralizacja uzupełniających systemów IT w zrzeszeniach. Współpraca służb IT Banków Spółdzielczych i departamentów informatyki Banków zrzeszających. Zakres funkcji realizowanych przez Banki zrzeszające. Wsparcie formalno – prawno – proceduralne Banków zrzeszających.…

Czytaj