Rada Naukowa Fundacji OBBS

Rada Naukowa jest zespołem naukowo – badawczym prowadzącym prace naukowe Fundacji oraz zajmującym się propagowaniem wyników tych prac na różnorodnych forach środowiskowych. Jest to zespół ekspertów rekrutujących się z dwóch środowisk: świat nauki (uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki naukowo – badawcze, była kadra uczelniana, osoby z tytułami naukowymi i dorobkiem badawczym), Zarządy i Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych (obecni i byli członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych). Na czele Rady Naukowej stoi Przewodniczący, który koordynuje jej prace. Każdy członek Rady Naukowej ma prawo zaproponować nowego członka, pod warunkiem, że osoba ta…

Czytaj