Korzyści i zagrożenia związane z centralizacją

Kolejną kwestią poddaną badaniu były potencjalne korzyści i zagrożenia związane z centralizacją. Mniej więcej 1/3 badanych stwierdziła, że nie dostrzega żadnych korzyści w przeniesieniu swoich systemów core’owych do zrzeszeń. Do najczęściej spotykanych odpowiedzi pozostałych 2/3 respondentów należały stwierdzenia następujące: minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury i kadry IT, ujednolicenie systemów i ich konfiguracji, implikujące niższe koszty wykonywania czynności konfiguracyjnych, oszczędności na licencjach i usługach dostarczanych przez firmy informatyczne, podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów (całodobowy monitorng i wsparcie przez pracowników zrzeszeń). Należy tu zaznaczyć, że zaprzeczenie ostatniego z wyżej wymienionych punktów („podniesiony…

Czytaj