Centralizacja core’owych systemów IT Banków Spółdzielczych w zrzeszeniach

Badania, przeprowadzone przez Zespół ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dotyczyły kwestii centralizacji głównych systemów informatycznych BS-ów w zrzeszeniach. Główny system informatyczny w Banku Spółdzielczym stanowi GAB – Główna Aplikacja Bankowa. W środowisku rozpowszechniła się jednak nazwa mająca anglojęzyczną genezę – system core’owy. Ponieważ jest to określenie, którym powszechnie operują przedstawiciele Banków Spółdzielczych, w niniejszej publikacji właśnie ono będzie używane do określania GAB. Koncepcja centralizacji, to koncepcja promowana przez Banki zrzeszające, a polegająca na konwersji systemów core’owych do postaci jednego systemu, współdzielonego przez BS-y, a funkcjonującego w zrzeszeniu. Realizacja tej idei…

Czytaj

Ogólna ocena koncepcji centralizacji systemów core’owych przez personel IT Banków Spółdzielczych

Z badań wynika, że zdecydowana większość przedstawicieli służb informatycznych Banków Spółdzielczych jest przeciwna centralizacji systemów core’owych w zrzeszeniach. W całej populacji badanych, przeciw centralizacji opowiedziało się aż 84% respondentów. Największy odsetek opowiadających się przeciw centralizacji odnotowano wśród przedstawicieli zrzeszenia PBA (90%), natomiast najmniejszy – aczkolwiek też wysoki – wśród badanych pochodzących z Banków zrzeszenia SGB (77%). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela: Pytanie badawcze: Czy jest Pani / Pan zwolennikiem przeniesienia systemu core’owego (Głównej Aplikacji Bankowej) do zrzeszenia – T/N?

Czytaj

Korzyści i zagrożenia związane z centralizacją

Kolejną kwestią poddaną badaniu były potencjalne korzyści i zagrożenia związane z centralizacją. Mniej więcej 1/3 badanych stwierdziła, że nie dostrzega żadnych korzyści w przeniesieniu swoich systemów core’owych do zrzeszeń. Do najczęściej spotykanych odpowiedzi pozostałych 2/3 respondentów należały stwierdzenia następujące: minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury i kadry IT, ujednolicenie systemów i ich konfiguracji, implikujące niższe koszty wykonywania czynności konfiguracyjnych, oszczędności na licencjach i usługach dostarczanych przez firmy informatyczne, podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów (całodobowy monitorng i wsparcie przez pracowników zrzeszeń). Należy tu zaznaczyć, że zaprzeczenie ostatniego z wyżej wymienionych punktów („podniesiony…

Czytaj