Rada Naukowa Fundacji OBBS

Rada Naukowa jest zespołem naukowo – badawczym prowadzącym prace naukowe Fundacji oraz zajmującym się propagowaniem wyników tych prac na różnorodnych forach środowiskowych. Jest to zespół ekspertów rekrutujących się ze świata nauki (uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki naukowo – badawcze, była kadra uczelniana, osoby z tytułami naukowymi i dorobkiem badawczym). Skład Rady Naukowej Fundacji OBBS:

Czytaj

Program V „Głosu IT Banków Spółdzielczych”

Termin: 22-23 kwietnia 2020 r. Miejsce: Hotel „Magellan”, Bronisławów (Polska Centralna, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego i trasy S8) Patron naukowy: Fundacja Naukowa – Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą (OBBS) – www.obbs.pl Patron medialny: BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych – www.bsblog.pl Strona konferencji: www.kerberos.pl/seminaria.pdf PROGRAM  Dzień I – 22 IV: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym 9:30 – 10:00 Rejestracja Mariusz Ziemiańczyk (Pieniński BS) Efektywne zarządzanie strukturą bilansu Banku Edward Tybor (Tatrzański BS) Procesy łączeniowe w Bankach Spółdzielczych Tadeusz Nosek, Piotr Karpowicz (BS Wysokie Mazowieckie) Cyberbezpieczeństwo w Bankach Spółdzielczych w…

Czytaj

Tematyka badań naukowych nad środowiskiem BS

Funkcjonowanie środowiska Banków Spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarem informatyki. Badania dotyczą różnych aspektów funkcjonowania polskiej Bankowości Spółdzielczej: zagadnienia ogólno-biznesowe, kwestie zarządzania Bankami Spółdzielczymi i Bankami zrzeszajacymi, relacje z Bankami zrzeszającymi, kultura organizacyjna Banków Spółdzielczych, kultura informatyczna środowiska, funkcjonowanie obszaru informatyki, realizacja strategii i projektów informatycznych.

Czytaj

Centralizacja core’owych systemów IT Banków Spółdzielczych w zrzeszeniach

Badania, przeprowadzone przez Zespół ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dotyczyły kwestii centralizacji głównych systemów informatycznych BS-ów w zrzeszeniach. Główny system informatyczny w Banku Spółdzielczym stanowi GAB – Główna Aplikacja Bankowa. W środowisku rozpowszechniła się jednak nazwa mająca anglojęzyczną genezę – system core’owy. Ponieważ jest to określenie, którym powszechnie operują przedstawiciele Banków Spółdzielczych, w niniejszej publikacji właśnie ono będzie używane do określania GAB. Koncepcja centralizacji, to koncepcja promowana przez Banki zrzeszające, a polegająca na konwersji systemów core’owych do postaci jednego systemu, współdzielonego przez BS-y, a funkcjonującego w zrzeszeniu. Realizacja tej idei…

Czytaj

Ogólna ocena koncepcji centralizacji systemów core’owych przez personel IT Banków Spółdzielczych

Z badań wynika, że zdecydowana większość przedstawicieli służb informatycznych Banków Spółdzielczych jest przeciwna centralizacji systemów core’owych w zrzeszeniach. W całej populacji badanych, przeciw centralizacji opowiedziało się aż 84% respondentów. Największy odsetek opowiadających się przeciw centralizacji odnotowano wśród przedstawicieli zrzeszenia PBA (90%), natomiast najmniejszy – aczkolwiek też wysoki – wśród badanych pochodzących z Banków zrzeszenia SGB (77%). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela: Pytanie badawcze: Czy jest Pani / Pan zwolennikiem przeniesienia systemu core’owego (Głównej Aplikacji Bankowej) do zrzeszenia – T/N?

Czytaj

Korzyści i zagrożenia związane z centralizacją

Kolejną kwestią poddaną badaniu były potencjalne korzyści i zagrożenia związane z centralizacją. Mniej więcej 1/3 badanych stwierdziła, że nie dostrzega żadnych korzyści w przeniesieniu swoich systemów core’owych do zrzeszeń. Do najczęściej spotykanych odpowiedzi pozostałych 2/3 respondentów należały stwierdzenia następujące: minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury i kadry IT, ujednolicenie systemów i ich konfiguracji, implikujące niższe koszty wykonywania czynności konfiguracyjnych, oszczędności na licencjach i usługach dostarczanych przez firmy informatyczne, podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów (całodobowy monitorng i wsparcie przez pracowników zrzeszeń). Należy tu zaznaczyć, że zaprzeczenie ostatniego z wyżej wymienionych punktów („podniesiony…

Czytaj

O Fundacji Naukowej OBBS

Celem działania Fundacji Naukowej “Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (OBBS) jest prowadzenie badań naukowych nad środowiskiem Banków Spółdzielczych oraz propagowanie ich wyników na różnorodnych forach środowiskowych. Fundacja została utworzona 20 marca 2019 r., a następnie, w dniu 5 lipca 2019 – wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspomniane badania dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania Banków Spółdzielczych: obszaru zarządzania, obszaru finansów i rachunkowości, obszaru sprzedaży i marketingu, obszaru ryzyk, obszaru bezpieczeństwa, obszaru informatyki, obszaru audytu i kontroli, obszaru regulacji prawnych i urzędowych dotyczących środowiska, zagadnień zrzeszania się Banków Spółdzielczych i funkcjonowania organizacji i…

Czytaj

O Fundacji

Celem działania Fundacji Naukowej “Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (OBBS) jest prowadzenie badań naukowych nad środowiskiem Banków Spółdzielczych oraz propagowanie ich wyników na różnorodnych forach środowiskowych. Fundacja została utworzona 20 marca 2019 r., a następnie, w dniu 5 lipca 2019 – wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.  Wspomniane badania dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania Banków Spółdzielczych: obszaru zarządzania, obszaru finansów i rachunkowości, obszaru sprzedaży i marketingu, obszaru ryzyk, obszaru bezpieczeństwa, obszaru informatyki, obszaru audytu i kontroli, obszaru regulacji prawnych i urzędowych dotyczących środowiska, zagadnień zrzeszania się Banków Spółdzielczych i funkcjonowania organizacji i…

Czytaj