Tematyka badań naukowych nad środowiskiem BS

Funkcjonowanie środowiska Banków Spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania obszarem informatyki. Badania dotyczą różnych aspektów funkcjonowania polskiej Bankowości Spółdzielczej: zagadnienia ogólno-biznesowe, kwestie zarządzania Bankami Spółdzielczymi i Bankami zrzeszajacymi, relacje z Bankami zrzeszającymi, kultura organizacyjna Banków Spółdzielczych, kultura informatyczna środowiska, funkcjonowanie obszaru informatyki, realizacja strategii i projektów informatycznych.

Czytaj

Centralizacja core’owych systemów IT Banków Spółdzielczych w zrzeszeniach

Badania, przeprowadzone przez Zespół ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dotyczyły kwestii centralizacji głównych systemów informatycznych BS-ów w zrzeszeniach. Główny system informatyczny w Banku Spółdzielczym stanowi GAB – Główna Aplikacja Bankowa. W środowisku rozpowszechniła się jednak nazwa mająca anglojęzyczną genezę – system core’owy. Ponieważ jest to określenie, którym powszechnie operują przedstawiciele Banków Spółdzielczych, w niniejszej publikacji właśnie ono będzie używane do określania GAB. Koncepcja centralizacji, to koncepcja promowana przez Banki zrzeszające, a polegająca na konwersji systemów core’owych do postaci jednego systemu, współdzielonego przez BS-y, a funkcjonującego w zrzeszeniu. Realizacja tej idei…

Czytaj

Ogólna ocena koncepcji centralizacji systemów core’owych przez personel IT Banków Spółdzielczych

Z badań wynika, że zdecydowana większość przedstawicieli służb informatycznych Banków Spółdzielczych jest przeciwna centralizacji systemów core’owych w zrzeszeniach. W całej populacji badanych, przeciw centralizacji opowiedziało się aż 84% respondentów. Największy odsetek opowiadających się przeciw centralizacji odnotowano wśród przedstawicieli zrzeszenia PBA (90%), natomiast najmniejszy – aczkolwiek też wysoki – wśród badanych pochodzących z Banków zrzeszenia SGB (77%). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela: Pytanie badawcze: Czy jest Pani / Pan zwolennikiem przeniesienia systemu core’owego (Głównej Aplikacji Bankowej) do zrzeszenia – T/N?

Czytaj

Korzyści i zagrożenia związane z centralizacją

Kolejną kwestią poddaną badaniu były potencjalne korzyści i zagrożenia związane z centralizacją. Mniej więcej 1/3 badanych stwierdziła, że nie dostrzega żadnych korzyści w przeniesieniu swoich systemów core’owych do zrzeszeń. Do najczęściej spotykanych odpowiedzi pozostałych 2/3 respondentów należały stwierdzenia następujące: minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury i kadry IT, ujednolicenie systemów i ich konfiguracji, implikujące niższe koszty wykonywania czynności konfiguracyjnych, oszczędności na licencjach i usługach dostarczanych przez firmy informatyczne, podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów (całodobowy monitorng i wsparcie przez pracowników zrzeszeń). Należy tu zaznaczyć, że zaprzeczenie ostatniego z wyżej wymienionych punktów („podniesiony…

Czytaj

Rada Naukowa Fundacji OBBS

Rada Naukowa jest zespołem naukowo – badawczym prowadzącym prace naukowe Fundacji oraz zajmującym się propagowaniem wyników tych prac na różnorodnych forach środowiskowych. Jest to zespół ekspertów rekrutujących się z dwóch środowisk: świat nauki (uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki naukowo – badawcze, była kadra uczelniana, osoby z tytułami naukowymi i dorobkiem badawczym), Zarządy i Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych (obecni i byli członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych). Na czele Rady Naukowej stoi Przewodniczący, który koordynuje jej prace. Każdy członek Rady Naukowej ma prawo zaproponować nowego członka, pod warunkiem, że osoba ta…

Czytaj

O Fundacji Naukowej OBBS

Celem działania Fundacji Naukowej “Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (OBBS) jest prowadzenie badań naukowych nad środowiskiem Banków Spółdzielczych oraz propagowanie ich wyników na różnorodnych forach środowiskowych. Fundacja została utworzona w listopadzie 2017 r., obecnie trwa proces jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspomniane badania dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania Banków Spółdzielczych: obszaru zarządzania, obszaru finansów i rachunkowości, obszaru sprzedaży i marketingu, obszaru ryzyk, obszaru bezpieczeństwa, obszaru informatyki, obszaru audytu i kontroli, obszaru regulacji prawnych i urzędowych dotyczących środowiska, zagadnień zrzeszania się Banków Spółdzielczych i funkcjonowania organizacji i instytucji związanych ze środowiskiem,…

Czytaj

O Fundacji

Celem działania Fundacji Naukowej “Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (OBBS) jest prowadzenie badań naukowych nad środowiskiem Banków Spółdzielczych oraz propagowanie ich wyników na różnorodnych forach środowiskowych. Fundacja została utworzona w listopadzie 2017 r., obecnie trwa proces jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspomniane badania dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania Banków Spółdzielczych: obszaru zarządzania, obszaru finansów i rachunkowości, obszaru sprzedaży i marketingu, obszaru ryzyk, obszaru bezpieczeństwa, obszaru informatyki, obszaru audytu i kontroli, obszaru regulacji prawnych i urzędowych dotyczących środowiska, zagadnień zrzeszania się Banków Spółdzielczych i funkcjonowania organizacji i instytucji związanych ze środowiskiem,…

Czytaj