„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: wprowadzenie i teza badań

Badanie przeprowadzone przez Fundację Naukową – Ośrodek Badań nad Bankowością
Spółdzielczą dotyczyło opinii przedstawicieli Banków Spółdzielczych nt. odmownej decyzji
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie utworzenia nowego Zrzeszenia. Otóż, decyzją z
dn. 27 listopada 2018 r., KNF zablokowała inicjatywę stworzenia przez ok. 60 Banków
Spółdzielczych nowego Zrzeszenia, jakie planowano zbudować wokół nowo powstałego Polskiego
Banku Apeksowego S.A..

W okresie luty – kwiecień 2019 przeprowadzono wśród przedstawicieli Banków Spółdzielczych
anonimową ankietę badawczą służącą do zebrania opinii środowiska BS-ów na temat wspomnianej
decyzji KNF. Ankietę wypełniło 80 respondentów. Następnie opracowano statystycznie wyniki,
dokonano analiz udzielonych przez respondentów odpowiedzi i dokonano syntetycznego ustalenia
wniosków.

Wyniki badania zostały opublikowane na stronie internetowej Fundacji Naukowej – Ośrodek
Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dostępnej pod adresem:

   www.obbs.pl

W ramach wspomnianej ankiety badawczej zadano następujące pytanie:

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia 
(wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?

Dopuszczone były trzy warianty odpowiedzi na powyższe pytanie:

1. "Tak",
2. "Nie",
3. "Nie mam zdania".

Ponadto, każdy z respondentów biorących udział w wypełnianiu ankiety został poproszony o
podanie krótkiego uzasadnienia swojego stanowiska. Podanie owego uzasadnienia nie było
obligatoryjne i część respondentów tego nie uczyniła.

W wyniku badań i dokonanych analiz sforumłowano tezę o następującym brzmieniu:

Środowisko Banków Spółdzielczych, jest mniej więcej w równych częściach podzielone 
na zwolenników i przeciwników odmownej decyzji KNF w sprawie utworzenia nowego
Zrzeszenia wokół nowo powstałego Polskiego Banku Apeksowego S.A..

Powiązane posty