„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia stanowisk respondentów wobec decyzji KNF

W wyniku analizy, uzasadnienia podane przez respondentów, dotyczące udzielonych odpowiedzi na
pytanie odnośnie słuszności decyzji KNF z dnia 27 listopada 2018 blokującej możliwość powstania
nowego Zrzeszenia, zostały podzielone na dwie zasadnicze grupy:

 uzasadnienia pozytywnej oceny decyzji KNF,
 uzasadnienia negatywnej oceny decyzji KNF.

Następnie, w każdej w w/w grup dokonano klasyfikacji podanych argumentów w formie trzech
kategorii tematycznych:

1. uzasadnienia o charakterze ekonomicznym,
2. uzasadnienia o charakterze organizacyjno - strategicznym,
3. uzasadnienia o charakterze formalno - prawnym.

W kolejnych publikach przedstawiono syntetyczne ujęcie dyskutowanych uzasadnień.

Powiązane posty