„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia braku opinii w sprawie decyzji KNF

Wśród trzech respondentów, którzy nie mieli opinii w sprawie decyzji KNF, tylko jedna osoba podała uzasadnienie swojego stanowiska. Miało ono następujące brzmienie:

„Moim zdaniem nie można mówić o słuszności decyzji KNF w sprawie odmowy na rozpoczęcie działalności Polskiego Banku Apeksowego S.A.. Rozważenie tej kwestii byłoby możliwe po zapoznaniu się z dokumentem decyzji KNF z dnia 27 listopada 2018 roku. Z komunikatu KNF wydanego w tej sprawie dowiadujemy się, że PBA S.A. nie spełnił trzech z czterech warunków wydania takiej decyzji. Skoro PBA S.A. był przygotowany do rozpoczęcia działalności a decyzja KNF była niesłuszna i była to tylko chęć ‚zablokowania utworzenia nowego zrzeszenia’, to dlaczego banki założyciele PBA S.A. nie otrzymały decyzji KNF z 27 listopada 2018 roku, chociaż wielokrotnie o to prosiły. Moim zdaniem ankieta w tej sprawie powinna być przeprowadzona dopiero wtedy, gdy banki poznają treść decyzji KNF z 27 listopada 2018 roku.”

Powiązane posty