„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: odsetek zwolenników i przeciwników decyzji KNF

Ankieta badawcza zawierająca m.in. pytanie:

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia 
(wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?

została wypełniona przez 80 respondentów. Uzyskano następujący rozkład odpowiedzi:

TAK, była słuszna

NIE, nie była słuszna

Nie mam zdania

Odsetek odpowiedzi:

45,00%

51,25%

3,75%

Liczba odpowiedzi:

36

41

3

Z powyższego wynika, że środowisko Banków Spółdzielczych jest mniej więcej po połowie
podzielone na:

 zwolenników decyzji KNF,
 przeciwników decyzji KNF.

Część respondentów podała również uzasadnienia swoich stanowisk. Uzasadnienia te były
przedmiotem analizy, której wyniki zamieszczono w kolejnych publikacjach.

Powiązane posty