„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: Badanie środowiskowej opinii nt. blokady KNF dla utworzenia nowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych

Fundacja Naukowa Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą publikuje na stronie www.obbs.pl 
cykl artykułów pod tytułem:

Badanie środowiskowej opinii nt. blokady KNF
dla utworzenia nowego Zrzeszenia
Banków Spółdzielczych

Zapraszamy do lektury...

Powiązane posty