„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: wnioski i podsumowania

Z przeprowadzonych badań wynika, iż środowisko Banków Spółdzielczych jest mniej więcej po połowie podzielone na zwolenników i przeciwników decyzji KNF z dn. 27 listopada 2018 r. blokującej inicjatywę stworzenia przez ok. 50 Banków Spółdzielczych nowego Zrzeszenia wokół nowo powstałego Banku PBA S.A..

Z pewnością wśród przeciwników dyskutowanej decyzji znaleźli się ci, którzy byli uczestnikami inicjatywy utworzenia nowego Zrzeszenia. Pozostałą część tej grupy zapewne tworzą ci, którzy wprawdzie w inicjatywie tworzenia nowego Zrzeszenia nie uczestniczyli (z różnych względów), ale byli jej sympatykami.

Z kolei, wśród zwolenników decyzji KNF z pewnością są ci, którzy negatywnie oceniają inicjatywę utworzenia nowego Zrzeszenia. Należy też mieć na uwadze, że decyzję KNF mogą pochwalać także ci, krórzy popierają pomysł tworzenia nowego zrzeszenia, ale w nim nie uczestnicząc, byliby zobligowani do ponoszenia tym większych kosztów procesów naprawczych Banków zrzeszających, im mniej BS-ów pozostałoby w gronie Banków te procesy finansujących.

Powiązane posty