Treść ankiety badawczej dot. blokady przez KNF dla nowego zrzeszenia

Ankieta dot. badania opinii środowiskowej nt. blokady KNF dla utworzenia nowego zrzeszenia PBA zawiera jedynie dwa punkty:

  1. Respondent jest pytany o to, czy jego zdaniem wspomniana decyzja Komisji była słuszna, czy niesłuszna (może ew. wyrazić opinię, iż nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania).
  2. Ponadto respondent jest proszony o krótkie uzasadnienie odpowiedzi udzielonej na pytanie z p. 1.

Ankietę znaleźć można na portalu BS BLOG („Ankieta badawcza OBBS” w menu głównym portalu).

Ankieta jest anonimowa, nie wymaga ujawniania tożsamości respondenta. Tu link do strony ankiety: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Powiązane posty