Nowe badanie Fundacji Naukowej OBBS

Fundacja Naukowa „Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” realizuje nowe badanie środowiskowe. Tematem badania jest opinią środowiska BS-owców nt. zablokowania przez Komisję Nadzoru Finansowego inicjatywy ok. 50 Banków Spółdzielczych, polegającej na podjęciu próby utworzenia wokół Polskiego Banku Apeksowego S.A. nowego zrzeszenia.  Inicjatywa ta została zablokowana przez Komisję decyzją z dn. 27 listopada 2018. Fakt ten wywołał wiele kontrowersji i sprzecznych opinii w środowisku. Celem badania jest sprawdzenie, jak środowiskowa opinia publiczna ustosunkowała się do wspomnianej decyzji KNF.

Powiązane posty