Zrzeszeniowe rekomendacje dostawców IT

W niektórych przypadkach, Banki zrzeszające rekomendują BS-om określonych dostawców IT. Zbadano, jak przedstawiciele komórek IT Banków Spółdzielczych, oceniają jakość tych rekomendacji.

Pytanie badawcze zostało sformułowane w sposób następujący:

Pytanie badawcze: Banki zrzeszające czasami rekomendują określonych dostawców IT; jak Pani / Pan ocenia wybór dostawców, dokonywany przez Banki zrzeszające? – w skali od 1 do 6 (1 – fatalnie, …, 6 – wyśmienicie)?

Uzyskano następujący rozkład ocen (łącznie, w obu zrzeszeniach):

ocena niska (1-2 p.) – 35% badanych,
ocena średnia (3-4 p.) – 51% badanych,
ocena wysoka (5-6 p.) – 14% badanych.

Szczegółowe wyniki badań przedstawia poniższa tabela:

Badani przedstawiciele komórek IT Banków Spółdzielczych zostali zapytani o opinie na temat zrzeszeniowych rekomendacji, dotyczacych wyboru dostawców IT. Udzielone odpowiedzi, miały zarówno pozytywny, jak i negatywny wydźwięk. Poniżej przytoczono je w brzemieniu oryginalnym, bądź zbliżonym do oryginalnego.

Opinie pozytywne:

 • zrzeszenia dobierają optymalne rozwiązania dla banków; solidne i w dobrej cenie oraz przetestowane,
 • oferta zrzeszenia jest przeważnie korzystna cenowo, ale jako Bank lokalny wspieramy lokalnych dostawców rozwiązań IT – nawet jeśli oznacza to dla nas trochę wyższe ceny,
 • zrzeszenie w minimalny sposób narzuca wybór dostawcy,
 • ceny sprzętu oferowanego przez zrzeszenie bywają wyraźnie niższe od ofert konkurencyjnych.

Opinie negatywne:

 • rekomendacja dostawców (nie tylko z branży IT) wynika tylko i wyłącznie z profitów, jakie w związku z tą rekomednacją ma otrzymać zrzeszenie,
 • zrzeszenie narzuca wybór,
 • mniej istotny jest wybór dostawcy niż to, żeby zrzeszenie przy okazji na tego wyboru zarabiało,
 • niedostosowane do potrzeb Banków, zbyt wysokie ceny,
 • rekomendowani są duzi i znani dostawcy, na których nie zawsze Bank stać – czasami to samo rozwiązanie można wdrożyć niższym kosztem wybierając sprzęt mniej znany, ale o tych samych parametrach,
 • prawie w ogóle nie korzystamy z dostawców rekomendowanych przez zrzeszenie,
 • zazwyczaj wybierani dostawcy są powiązani ze zrzeszeniem i nie oferują atrakcyjnych cen i rozwiązań,
 • zrzeszenie preferuje bardzo drogich dostawców, a nawet jeżeli kupuje od tych samych co Bank lokalnie, to z reguły po zawyżonych cenach,
 • z propozycji przedstawionych przez zrzeszenie korzystamy sporadycznie.

Powiązane posty