Zakupy IT – ceny wynegocjowywane przez Banki zrzeszające

Kolejny zagadnieniem, poddanym badaniu, był poziom cen, jakie Banki zrzeszające wynegocjowują u dostawców IT. Respondentom zadano następujące pytanie badawcze:

Pytanie badawcze: Czy w Pani / Pana opinii, Bankom zrzeszającym udaje się wynaeocjować dobre ceny u dostawców IT?

Rozkład odpowiedzi udzielonych w zrzeszeniu BPS:

Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć (%)
25 50 25

Tak więc, wśród respondentów, którzy udzielili odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, 2/3 jest zdania, że Bankowi zrzeszającemu nie udaje się wynegocjować dobrych cen u dostawców IT.

Rozkład odpowiedzi udzielonych w zrzeszeniu SGB:

Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć (%)
37,5 37,5 25

Z kolei, wśród respondentów ze zrzeszania SGB, którzy udzielili odpowiedzi „Tak” lub „Nie” opinie pozytywne i negatywne rozkładają się po połowie.

Łączny rozkład odpowiedzi (w zrzeszeniach BPS i SGB razem):

Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć (%)
28,5 46,5 25

Tak więc, wśród wszystkich respondentów (z obu zrzeszeń), którzy udzielili odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, prawie 2/3 (46,5% vs. 28,5%) uważa, że Bankom zrzeszającym nie udaje się wynegocjować dobrych cen u dostawców IT.

Powiązane posty