Odsetek zakupów rozwiązań i systemów IT realizowanych za pośrednictwem Banków zrzeszających

Jedną z kwestii poddanych badaniu było to, jak dużą cześć zakupów rozwiązań i systemów IT realizują BS-y za pośrednictwem Banków zrzeszających. Respondenci poproszeni zostali o dokonanie oszacowań kwotowych poziomu zakupów – należy więc podkreślić, że przytoczone poniżej dane nie mają charakteru precyzyjnych informacji księgowych, a są jedynie ich pewnymi przybliżeniami. Nie ma to jednak większego wpływu na ogólną ocenę stopnia, w jakim BS-y kupują produkty i usługi IT za pośrednictwem Banków zrzeszających.

Wedle oszacowań personelu IT Banków Spółdzielczych, jedynie niewiele ponad 4% zakupów (ujęcie kwotowe) jest realizowane za pośrednictwem Banków zrzeszających. Pozostałe ok. 96% nabyć BS-y realizują w drodze indywidualnych procesów zakupowych. Szczegółowe wyniki badań prezentuje poniższa tabela: 

Osetek zakupów (oszacownie kwotowe) dokonywanych za pośrednictwem Banków zrzeszajacych (%)
BPS 4,21
SGB 4,4
Łącznie 4,2

			

Powiązane posty