Zagadnienia badawcze

 1. Funkcjonowanie środowiska Banków Spółdzielczych, charakterystyka środowiska – aspekty ogólno – biznesowe.
 2. Bankowość spółdzielcza w rynkowych relacjach z bankowością komercyjną.
 3. Relacje Banki Spółdzielcze – Banki zrzeszające.
 4. Relacje Banki Społdzielcze – systemu ochrony (płynności i wypłacalności – spółdzielnie IPS)
 5. Tworzenie nowego zrzeszenia – akces Banków Spółdzielczych.
 6. Ocena jakości działania izb gospodarczych (ZBP, KZBS) obsługujących Banki Spółdzielcze.
 7. Centralizacja core’owych systemów IT w zrzeszeniach
 8. Centralizacja uzupełniających systemów IT w zrzeszeniach.
 9. Współpraca służb IT Banków Spółdzielczych i departamentów informatyki Banków zrzeszających.
 10. Zakres funkcji realizowanych przez Banki zrzeszające.
 11. Wsparcie formalno – prawno – proceduralne Banków zrzeszających.
 12. Kwestia otwartości w relacjach Banki Spóldzielcze – Banki zrzeszające. Transparentność działania Banków zrzeszajacych.
 13. Zakupy systemów i rozwiązań IT – indywidualne w Bankach Spółdzieczych vs. globalne, za pośrednictwem Banków Zrzeszających.
 14. Relizacja projektów informatycznych w Bankach Spółdzielczych.
 15. Realizacji projektów IT globalnych (zrzeszeniowych)
 16. Strategia IT w Bankach Spółdzielczych.
 17. Dokumentacja i formalizm dotyczacy obszaru informatyki.
 18. Zarządzanie jakością danych, zarządzanie systemami informatycznymi.
 19. Ochrona danych osobowych w Bankach Spóldzielczych.
 20. Analiza technicznych aspektów infrastruktur IT.
 21. Audyt wewnętrzne i zewnętrzne w Bankach Spółdzielczych.
 22. Opinie Banków Spółdzielczych na temat zrzeszeń.
 23. Relacje zarząd – komórka informatyczna w Banku Spółdzielczym.
 24. Specyfika i struktura służb IT w Banku Spółdzielczym.
 25. Ocena rozwiązań IT wdrażanych przez Banki Zrzeszające.
 26. Bankowość Internetowa w Bankach Spółdzielczych. Wizja wdrożenia dyrektywy unijnej PSD2.
 27. Korzystanie przez Banki Spóldzielcze z centrów bezpieczeństwa (typu CERT)
 28. Planowanie Ciągłości Działania (PCD) w Bankach Spółdzielczych

Powiązane posty