Program „Głosu IOD Banków Spółdzielczych”

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji.

10:00 – 10:15 Otwarcie „Głosu Inspektorów Ochrony Danych”

10:15 – 10:45 dr Joanna Łuczak – Tarka (Uniwersytet Łódzki) Inspektor Ochrony Danych Osobowych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29.

10:45 – 11:15 dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) Realizacja obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO.

11:15 – 11:45 dr inż. Albert Sadowski (Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Akademia Koźmińskiego w Warszawie) Niejasności i słabe strony unijnego Rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO) i jak sobie z nimi radzić?

11:45 – 12:00 P R Z E R W A K A W O W A

12:00 – 12:30 dr Alicja Sytek – Obowiązki administratorów danych w świetle rozporządzenia 2016/679

12:30 – 13:00 Piotr Glen (członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) – Praktyczne aspekty wprowadzenia RODO w firmie, rola i zadania IOD po wprowadzeniu RODO (Praktyczne stosowanie RODO).

13:00 – 13:30 dr inż. Albert Sadowski (Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Akademia Koźmińskiego w Warszawie) – Zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych. Dokumentacja, jaką ma prowadzić IOD.

13:30 – 14:15 P R Z E R W A O B I A D O W A

14.15 – 14.45 dr Małgorzata Ganczar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Ochrona danych osobowych oparta na analizie ryzyka.

14:45 – 15.15 dr inż. Albert Sadowski (Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Akademia Koźmińskiego w Warszawie) – Podstawy technologii informatycznych dla IOD – wykład elementarny.

15:15 – 16:15 DEBATA Refleksje po pół roku obowiązywania RODO

Moderator: dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu)

16.15 – 16.20 Zakończenie „Głosu Inspektorów Ochrony Danych”

Aktualny program: www.kerberos.pl/seminaria.pdf

Powiązane posty