Program V „Głosu IT Banków Spółdzielczych”

Termin: 22-23 kwietnia 2020 r.

Miejsce: Hotel „Magellan”, Bronisławów (Polska Centralna, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego i trasy S8)

Patron naukowy: Fundacja Naukowa – Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą (OBBS) – www.obbs.pl

Patron medialny: BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych – www.bsblog.pl

Strona konferencji: www.kerberos.pl/seminaria.pdf

PROGRAM 

Dzień I – 22 IV: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym

9:30 – 10:00 Rejestracja

Mariusz Ziemiańczyk (Pieniński BS)

Efektywne zarządzanie strukturą bilansu Banku

Edward Tybor (Tatrzański BS)

Procesy łączeniowe w Bankach Spółdzielczych

Tadeusz Nosek, Piotr Karpowicz (BS Wysokie Mazowieckie)

Cyberbezpieczeństwo w Bankach Spółdzielczych w świetle uczestnictwa w testach Cyber-EXE

Przerwa kawowa

Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)

Monitorowanie i zarządzanie zdalnym dostępem dla podwykonawców zewnętrznych (umowy serwisowe)

Jacek Lewadowski (BS Sztum)

Nie taki straszny ten Audyt SSO

Roland Węgrzynowski (Gospodarczy BS w Barlinku)

SfinX – system wspierający sprzedaż kredytów… A może już CRM?…

13:00 – 13:30 Obiad

PANEL DYSKUSYJNY: Czy projekty międzybankowe mają szansę i dlaczego BS-y decydują się na takie rozwiązania?

Prowadzenie: Roland Węgrzynowski (Gospodarczy BS w Barlinku)

Panel z udziałem Jarosława Grochowskiego (Prezes Zarządu CRUZ)

Radosław Kuleczka (BS Krośniewice)

Cyfryzacja usług bankowych – szanse i zagrożenia, oraz wyzwania, przed jakimi stoją lokalne Banki Spółdzielcze

Grzegorz Konsek, Tomasz Kapłanek (OK BS)

Metody ochrony bankowości elektronicznej przed fraudami w OK Banku Spółdzielczym

Robert Pełka (BS Biała Rawska)

PSD2 – czy wszystko się udało?

Janusz Kurczych (były pracownik Banku Spółdzielczego)

Kilka słów praktyka na temat bezpieczeństwa, ryzyka i modelu biznesowego

Kolacja (dla chętnych)

Dzień II – 23 IV: Technologie IT w Banku Spółdzielczym

9:30 – 10:00 Rejestracja

Grzegorz Zontek (BS Porąbka)

Darmowy Help Desk i Service Desk na bazie oprogramowania GLPI

Dominik Konieczny (Krakowski BS)

Wybrane zabezpieczenia systemów bankowych stosowane w Bankach Spółdzielczych – na przykładzie Banku KBS

Łukasz Bielawski (BS Bydgoszcz)

Integracja systemów informatycznych od różnych dostawców

PANEL DYSKUSYJNY: Problemy z integracją systemów informatycznych w Bankach Spółdzielczych

Prowadzenie: Łukasz Bielawski (BS Bydgoszcz)

Przerwa kawowa

Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)

Autoryzacja i autentykacja w bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej w związku z PSD2

Tomasz Miechur (Pieniński BS)

Zabezpieczenia bankowości internetowej / mobilnej w systemie Novum

Marcin Mierzwa (BS Leżajsk)

Nowoczesna strona WWW w oparciu o rozwiązania WordPress

Zakończenie Konferencji

13:00 – 13:30 Obiad

Powiązane posty