Ogólna ocena koncepcji centralizacji systemów core’owych przez personel IT Banków Spółdzielczych

Z badań wynika, że zdecydowana większość przedstawicieli służb informatycznych Banków Spółdzielczych jest przeciwna centralizacji systemów core'owych w zrzeszeniach. W całej populacji badanych, przeciw centralizacji opowiedziało się aż 84% respondentów. Największy odsetek opowiadających się przeciw centralizacji odnotowano wśród przedstawicieli zrzeszenia PBA (90%), natomiast najmniejszy - aczkolwiek też wysoki – wśród badanych pochodzących z Banków zrzeszenia SGB (77%).

Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela: 

Pytanie badawcze: Czy jest Pani / Pan zwolennikiem przeniesienia systemu core'owego (Głównej Aplikacji Bankowej) do zrzeszenia - T/N?
 

Powiązane posty