Rada Naukowa Fundacji OBBS

Rada Naukowa jest zespołem naukowo – badawczym prowadzącym prace naukowe Fundacji oraz zajmującym się propagowaniem wyników tych prac na różnorodnych forach środowiskowych. Jest to zespół ekspertów rekrutujących się z dwóch środowisk:

  1. świat nauki (uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki naukowo – badawcze, była kadra uczelniana, osoby z tytułami naukowymi i dorobkiem badawczym),

  1. Zarządy i Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych (obecni i byli członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych).

Na czele Rady Naukowej stoi Przewodniczący, który koordynuje jej prace.

Każdy członek Rady Naukowej ma prawo zaproponować nowego członka, pod warunkiem, że osoba ta pochodzi bądź ze świata nauki (zgodnie z wyżej przytoczonym rozumieniem tego pojęcia) bądź jest obecnym bądź byłym członkiem Zarządu bądź Rady Nadzorczej Banki Spółdzielczego. Przyjęcie nowego członka do Rady Naukowej może odbyć się jedynie w drodze aklamacji wszystkich jej członków.

Obowiązkiem członka Rady Naukowej jest

      dochowywanie rzetelności, sumienności i uczciwości prowadzonych prac naukowo – badawczych

Prawa członka Rady Naukowej:

  • prawo do publikacji wyników swoich badań, opinii, analiz na forach środowiskowych Fundacji (Konferencje Naukowe OBBS, portal internetowy, artykuły i publikacje dystrybuowane metodami elektronicznymi),

  • prawo do wygłaszania prelekcji na Konferencjach Naukowych OBBS,

  • prawo do uczestniczenia w debatach naukowych Rady Naukowej (czyli możliwość wygłaszania na forach środowiskowych i publikowania swoich własnych opinii, komentarzy czy uwag dotyczących badań, wypowiedzi czy publikacji innych członków Rady Naukowej).

Obecnie formowany jest pierwotny skład Rady Naukowej – chęć uczestnictwa zadeklarowało wstępnie kilku naukowców wywodzących się z polskich ośrodków akademickich. Skład Rady będzie podany niebawem.  

Powiązane posty