O Fundacji

Celem działania Fundacji Naukowej “Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (OBBS) jest prowadzenie badań naukowych nad środowiskiem Banków Spółdzielczych oraz propagowanie ich wyników na różnorodnych forach środowiskowych. Fundacja została utworzona 20 marca 2019 r., a następnie, w dniu 5 lipca 2019 – wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wspomniane badania dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania Banków Spółdzielczych:

 • obszaru zarządzania,

 • obszaru finansów i rachunkowości,

 • obszaru sprzedaży i marketingu,

 • obszaru ryzyk,

 • obszaru bezpieczeństwa,

 • obszaru informatyki,

 • obszaru audytu i kontroli,

 • obszaru regulacji prawnych i urzędowych dotyczących środowiska,

 • zagadnień zrzeszania się Banków Spółdzielczych i funkcjonowania organizacji i instytucji związanych ze środowiskiem,

 • funkcji gospodarczej i społecznej Banków Spółdzielczych,

Działalność naukowo – badawcza Fundacji realizowana jest przez jej organ o nazwie Rada Naukowa. Jest to zespół ekspertów rekrutujących się z dwóch środowisk:

 • świat nauki: uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki naukowo – badawcze, była kadra uczelniana, osoby z tytułami naukowymi i dorobkiem badawczym,

 • Zarządy i Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych: obecni i byli członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Powiązane posty