O Fundacji

Celem działania Fundacji Naukowej “Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” (OBBS) jest prowadzenie badań naukowych nad środowiskiem Banków Spółdzielczych oraz propagowanie ich wyników na różnorodnych forach środowiskowych. Fundacja została utworzona w listopadzie 2017 r., obecnie trwa proces jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspomniane badania dotyczącą różnorodnych aspektów funkcjonowania Banków Spółdzielczych:

 • obszaru zarządzania,

 • obszaru finansów i rachunkowości,

 • obszaru sprzedaży i marketingu,

 • obszaru ryzyk,

 • obszaru bezpieczeństwa,

 • obszaru informatyki,

 • obszaru audytu i kontroli,

 • obszaru regulacji prawnych i urzędowych dotyczących środowiska,

 • zagadnień zrzeszania się Banków Spółdzielczych i funkcjonowania organizacji i instytucji związanych ze środowiskiem,

 • funkcji gospodarczej i społecznej Banków Spółdzielczych,

Działalność naukowo – badawcza Fundacji realizowana jest przez jej organ o nazwie Rada Naukowa. Jest to zespół ekspertów rekrutujących się z dwóch środowisk:

 • świat nauki: uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki naukowo – badawcze, była kadra uczelniana, osoby z tytułami naukowymi i dorobkiem badawczym,

 • Zarządy i Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych: obecni i byli członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Powiązane posty